Loading...

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı

Doğa Mini programlarında uyguladığımız sosyal ve duygusal temelli rehberlik programlarının temel amacı, öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de kişisel gelişimlerini desteklemektir. Program öğrencilerin duygusal farkındalığını artırmalarına, empati kurmalarına, ilişkilerini güçlendirmelerine ve olumlu davranışlar geliştirmelerine odaklanır. Öğrencilerimizin sosyal ve duygusal, dil, bilişsel ve motor becerilerini gelişim basamaklarına dayalı, öğrencilerin yaş dönemlerindeki beklenen davranışları, yetenekleri göz önüne alınarak düzenli olarak takip ediyor ve bireysel potansiyellerini geliştirmelerini destekliyoruz.

Uygulamalı Dersler Programı

Erken yıllardan itibaren çocuklarımızın beceri odaklı bir eğitim anlayışı ile tanışmalarını önemsiyoruz. Yetenek ve kişisel özelliklerine göre şekillenen farklı öğrenme alanlarında eğitim içeriği sunar. Bu sebeple okul öncesi gruplarımızda Uygulamalı Derslere ait programlarımızda çocukların becerilerine odaklanıyoruz.

Ekoloji Programı

21. yy. temel becerileri olan küresel farkındalık (Global awareness) ve Çevre okuryazarlığı (Environmental literacy) becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılan farkındalık çalışmaları ile doğaya karşı duyarlı bir nesil yetiştiriyoruz. Eğitim programımızı destekleyen yayınlar ile çocukların ekolojik okuryazarlık ile ilgili kazanımlarını yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Düşünmenin Doğası

Uygulanan çalışmalar sonucu öğrencilerimiz, alışılmışın dışında özgün tasarımlar oluşturarak kendilerini ve dünyayı algılayabilen özgün bireyler olarak yetişiyorlar. Bilimsel düşüncenin temelini oluşturan analoji yeteneğini erken yaşta kazandırıp yaş gruplarına uygun analiz ve sentez yapabilen öğrenciler yetiştirme amacıyla uygulanan bu ders modüler yapıda bir setten oluşuyor.

Deneylerle Bilim Atölyesi

Bu program; klasik laboratuvar anlayışını ortadan kaldırarak herkesin dokunabileceği, bir şeyler yapabileceği “atölye” kavramını yaşanır hâle getiriyor. Çocuklara, bilimin hayatın her alanında olduğu bilinci kazandırılırken her çocuk sahip olduğu deney setini yanında taşıyarak, deney ve bilimin hayatın bir parçası olduğunu kavrıyor.